تاریخ انتشار: ۱۴ ثور ۱۳۹۰ کد خبر: 1171
Print This Page Print This Page
فوزیه کوفی: بخشی از مشکلات زنان بر میگردد به تاریخ افغانستان و شرایط مرد سالاری آن

مصاحبه کننده : ویدا میرزایی  – مشکلات زنان در افغانستان، برنامه هایی برای انکشاف حقوق زنان در کشور و برخی مسایل در راستای توانمندی زنان در سیاست و اجتماع حاصل گفتگوی ما با خانم فوزیه کوفی وکیل پارلمان افغانستان بوده است. فوزیه کوفی در این گفتگو به وضعیت حقوقی زنان و همچنین مشارکت سیاسی زنان [...]

لطفا این مطلب را با دوستان تان شریک سازید!

مصاحبه کننده : ویدا میرزایی  –

مشکلات زنان در افغانستان، برنامه هایی برای انکشاف حقوق زنان در کشور و برخی مسایل در راستای توانمندی زنان در سیاست و اجتماع حاصل گفتگوی ما با خانم فوزیه کوفی وکیل پارلمان افغانستان بوده است. فوزیه کوفی در این گفتگو به وضعیت حقوقی زنان و همچنین مشارکت سیاسی زنان در افغانستان می پردازد برای تشریح این مصاحبه در ذیل نتیجۀ این گفتگو را خدمت شما خواننده گان مجله نگاه زن تقدیم می نماییم:

نگاه زن:  خانم کوفی هر چند هموطنان ما با نام و چهرۀ شما آشنایی دارند اما اگر لطف نموده دربارۀ خودتان کمی بیشتر معلومات دهید ممنون می شویم.

من فوزیه کوفی بنت وکیل عبدالرحمن کوفی در ولسوالی کوفآب بدنیا آمده ام. تحصیلات بکلوریا را در لیسهء ابوالقاسم فردوسی تکمیل نموده، و تحصیلات عالی در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بخش څارنوالی و قضایی تکمیل نموده ام.

اولین کار های خودرا در ملل متحد به حیث مسؤول حمایت از حقوق اطفال و مادران ایفاء نمودم. در ضمن به حیث استاد انگلیسی در فاکولتهء طب بدخشان و به حیث رضا کاردرعرصه های حقوق زنان و جوانان در نهاد های مختلف مدنی ایفاء وظیفه نمودم.بعداً به عنوان عضو پارلمانی و به عنوان اولین زن معاون پارلمان در تاریخ کشور مسؤولیت ایفای وظیفه نموده ام .

نگاه زن:   شما وضعیت زنان را در کشور چگونه می بینید؟

وضعیت زنان در چند سال گذشته بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. از جمله حضور و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در عرصه های معارف، فعالیت های اجتماعی و کار های سیاسی منجمله امورپارلمانی قابل لمس است. ضمناً در بخش آگاهی زنان و خود آگاهی آنان نیز کارهای ارزنده ای از طریق رسانه ها صورت گرفته است. مشارکت گستردۀ زنان به عنوان رای دهنده و رای گیرنده در انتخابات گذشتۀ پارلمانی شاهد این ادعای ماست. اما هنوز هم عرف و عنعنات نا پسند حاکم جامعه، فقر و نبود اشتغال، سطح پایین سواد و خشونت در انواع مختلف از جمله مشکلات زنان است.

نگاه زن:  آیا این وضعیت بستگی به بحران در عرصه های گوناگون دارد ویا ضعف در تطبیق قوانین نافذه از سوی نهاد های مجری قوانین است؟

این وضعیت طبعاً به عدم تطبیق قوانین نافذه، فقر، نا امنی ها و سطح پایین سواد، وابسته گی های اقتصادی زنان ارتباط دارد، ولی بخشی از مشکلات زنان بر میگردد به تاریخ افغانستان و شرایط مرد سالاری آن.

نگاه زن:  برخی ها مدعی اند که دموکراسی و رعایت حقوق زنان را نمیتوان با مدیران و رهبران که خود به این مسله باور ندارند حاصل کرد، نظر شما در این باره چیست؟

یقیناً در کشور هایی که سیستم وجود ندارد، درین کشورها افراد و شخصیت ها تأثیر گذار هستند.این افراد باید باور به یک سلسله ارزش ها داشته باشند، از جمله حضور زنان، معارف، دموکراسی و غیره… بناً برای توسعه این ارزش ها نیاز به افرادی است که مجری این ارزش ها بوده، حاضر باشند برای تحقق آن رهبری سالم ارایه کنند.

نگاه زن:  مثال های زیادی از خشونت علیه زنان در رسانه های افغانستان بازتاب می یابد شما عوامل اساسی این پدیده را در کجا می بینید؟

عوامل اصلی خشونت ها ازدواج های اجباری، ازدواجهای قبل از وقت، فقر افتصادی، رسم و عنعنات نا پسند حاکم برجامعه است.

نگاه زن:  به نظر شما چه راهکار و تدابیر به منظور حل این معضل وجود دارد؟

برای بهتر شدن وضعیت زنان در طویل المدت نیاز به برنامۀ های آگاهی عامه، تعدیل قوانین به نفع زنان واز بین بردن فقر است. اما در کوتاه مدت نیاز به تعهد سیاسی رهبران و ساختار های سیاسی در کل است. حضور و مشارکت واقعی زنان در سطوح مختلف رهبری میتواند ممد و مؤثر در امر کاهش خشونت ها باشد چون از سویی برنامه هایی به نفع زنان ساخته میشود و از طرف دیگر خود کفایی اقتصادی زنان به میان میایید.

نگاه زن:  خانم فوزیه کوفی اجازه دهید تا بخش دیگر سوالات خود را با شما مطرح نمایم و آن اینکه شما سیاست را در افغانستان چگونه معنا میکنید؟

سیاست در تمام نقاط جهان عالم پرمدعا و پر توقع است،اما در افغانستان مجموعی از اهداف و افکارهایی است که تعقیب آن چالش بر انگیز است، نایل آمدن به آن اهداف شاید نا ممکن باشد اما تصورآن فضا حتی در عالم ناامیدی امید وار کننده است، ولی برای زنان ،سیاست کردن در کشور های شرقی به ویژه افغانستان یعنی یک گام به جلو و ده گام به عقب رفتن است که عالمی از مشکلات را با خود دارد.

نگاه زن:  به نظر شما زنانی که در نه سال گذشته در شاهراه سیاست گام گذاشتند و حرکت کردند این حرکت چقدر در نهادینه شدن این مسیر در جهت مشارکت زنان در این روند موثر بود؟

در حدود ۹ سال گذشته فرصت های خوبی بوده برای زنان که برای نهادینه شدن تعادل جنسیتی تلاش کنند به همین دلیل امروز خوشبختانه در بعضی ولایات افغانستان تنها زنان به مجلس راه یافتند یا دربعضی ولایات زنان در سطح بلند رای اعتماد قرار دارند ، ولی امیدوار هستم روند مذاکره با طالبان این پروسه را صدمه نرساند.

نگاه زن:  چگونه میتوان حضور زنان را در مطابقت به احکام قوانین نافذه ی کشور که بدون تردید این قوانین با قانون اساسی کشور و قانون اساسی مطابق به ارشادات دین مبین اسلام تدوین و تصویب یافته است ، گسترش داد؟

نخست قوانین عادی در بضی موارد یا نیاز به تعدیل دارند و یا هم نیاز به ساختن قوانین جدیدی که در پرتو شریعت برای گسترش و اعادۀ حقوق زنان کمک کند دارد مثلاً نیاز به ساختن قانون فامیل یا خانواده است و یا هم در مواردی که برخوردها در اجتماع بیشتر متأثر از رابطۀ عُرفی است تا رابطۀ حقوقی. مثلاً ازدواج اجباری در قوانین افغانستان منع است و در شریعت صحت ازدواج درداشتن رضایت است اما در اثر بر خوردهای عُرفی ازدواج های اجباری در قُرأ و قصبات معمول است که برای از بین بردن این مسئله در کنار ساختن قوانین، تنفیذ آن نیز کمک میکند

نگاه زن:  از اولویت های کاری خود در دور دوم کارتان در مجلس بگویید ، مشخصا چه برنامه هایی خواهید داشت و چه وعده به زنان افغانستان دارید؟

عمده ترین اولویت های کاری بنده همانا، تلاش برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، در قدم دوم تلاش برای تخصیص بودجه خاص برای تعادل جنسیتی و برای کاهش مرگ و میر زنان و زمینه های اشتغال و کار برای آنان است

نگاه زن:  خانم کوفی چند پرسش دررابطه با زنده گی خصوصی شما میخواهم داشته باشم اگر اجازه بفرمایید مطرح نمایم. شما خود در زنده گی خود چه فراز و نشیب های را در خصوص نهضت زنان مشاهده کرده اید؟

برای تحقق اهدافی چون عدالت جنسیتی و عدالت اجتماعی نیاز به قربانی های زیاد است از جمله کسانی که بنیانگذاران جنبش های زنان هستند در حقیقت از تمام منافع و آرمان های شخصی خود باید منصرف شوند. دراین راستا ممکن است صدمه های بزرگ شخصیتی و سیاسی وارد شود،ولی جاده انکه باید خود رفت!

نگاه زن:  تعداد فرزندان و خانواده ی شما و هم چنان چه مصروفیت دارند و چگونه کمک هایی با شما در خصوص رشد نهضت زنان داشته اند؟

من دو دختر دارم به نام های شهزاد جان کوفی و شهره جان کوفی که هنوز طفل اند ولی بسیارمبارز و مقاوم معلوم میشوند، امیدوارم آنها نیز در عرصه های مختلف خدمتگزار جامعه و مردم خود باشند.

لطفا این مطلب را با دوستان تان شریک سازید!

 

نوشتن نظر

 • عبدالقدیر می گوید :

  مصاحبه بسیار خوب انجام پذیرفت سوالات بسیار منطقی و با تسلسل و زیبایی خاصی مطرح شد.


 • راضیه هوتکی می گوید :

  مشکلات زنان را همه جانبه طرح نموده و به بررسی گرفته که قابل ستایش است .


 • ارسال نظر

  *

  
  پیوندها
  Translator
   Translator by KICT